Roboten klipper väldigt kort tid och laddar ofta.

Om ni tycker att er automower har börjat klippa allt kortare perioder för att sen gå in och ladda så är det troligen batteriet / batterierna som blivit sämre.
Efter vintern kan batterierna vara i lite dålig kondition och vi har märkt att det kan ta några dagar - en vecka innan de fått full kapacietet.
Naturligtvis blir det efter ett tag dags att byta ut batterierna men det tar normalt några år (5-7 år är normalt)
Vi brukar säga att då roboten bara klipper 15 minuter / pass så är det hög tid att byta batterier.

Eftersom man måste öppna upp hela roboten för att byta batterier så reommenderar vi att ni lämnar in den för batteribyte. Vi kan då se till att tätningslister byts ut och att vi kan rengöra och täta på rätt sällen.