Roboten vill inte gå in i laddstationen.

Om roboten har svårt att hitta tillbaks till laddstationen kan det bero på att guidekabl är av. Det finns inget som indikerar att en guidekabel är av så man måste göra enligt följande för att kontrollera det:
Öppna upp kåpan så att man kommer åt kabelanslutningarna på laddstationen.
Byt plats på ena begräsningskabeln (märkt med A) och guidekabeln. Om laddstationens diod lyser med fast grönt sken så är guiden hel. Blinkar det så är guiden av.

Reparera detta genom att följa instruktinerna under "Hur man hittar avbrottet"