Inget eller blinkande ljus i laddstationen:

Inget ljus i laddstationen:
Om man inte ser något ljus alls i laddstationen så kan det bero på flera orsaker.

Finns det ström i vägguttaget som transformatorn är kopplad till ? (och är kontakten isatt?)
Om det finns spänning i uttaget kan det vara transformatorn eller lågspänningskabeln mellan laddstationen och transformatorn som är trasig. Kontrollera kabeln för att se om det finns någon synlig skada.
Det kan också vara kretskortet i laddstationen som gått sönder men det är ovanligt att det går sönder så att dioden inte lyser alls.

Blinkande ljus i laddstationen:
Om man har blinkande ljus i laddstationen så betyder det oftast att det är avbrott på begränsningskabeln.
Det kan också blinka om en kabelsko på begränsnisgkabeln har dålig kontakt. Kontrollera detta.    Åtgärde enligt instruktionerna under: "Hur man hittar avbrottet"

Det kan blinka fast att begränsningskabeln är hel och då är det laddstationens kretskort som gått sönder. Det händer oftast efter åskoväder eller spänningstoppar i elnätet. Koppla en kort kabelbit mellan kontakterna till begränsningskabeln (märkta med "A" i plasten intill kontakterna bok på laddstationen) Man har då ersatt kabeln runt hela tomten med den korta kabeln, blinkar det då så är kretskortet mest troligt trasigt och behöver bytas ut. Ta med hela laddstationen till oss så ersätter vi det med ett nytt.