Efter vintern.

När våren kommer är det dags att ta fram roboten och kontrollera att allt fungerar som det ska. Koppla in laddstationen så fort tjälen gått ur marken för att kontrollera att kablarna i marken är hela. Ni ska ha ett fast grönt sken i laddstationen. Om det blinkar blått eller grön så är det något fel. Troligen är kabeln av men det kan också vara kretskortet i laddstationen som gått sönder. (Se våra tips om kabelbrott mm)
Om ni har "Automower Connect" så har den modulen förhoppningsvis avaktiverats under vintern för att batterierna inte ska laddas ur. För att aktivera AMC - Gå in i robotens meny - välj "Tillbehör" - "Automower Connect" - slå din kod - Se till att rutan för "Använd automower connect" är ibockad. Backa ur menyn och vänta några minuter så att roboten hittar GPS signal.
Sen ska appen fungera.