Skydda din automower mot åska!

Skydda din automower mot åska!

Det som gör robotgräsklipparna extra känsliga för åska är att till laddstationen är en stor slinga ansluten och i denna kan det skapas en stor ström om åskan slår ner i närheten. Då slår den sönder elektroniken i laddstationen och även robotgräsklippare får stora skador om den stod på laddning.


Du bör vidta följande åtgärder vid kraftig åska:

  • Koppla ifrån laddstationen från elnätet.
  • Koppla ifrån begränsningsslingan från laddstationen.
  • Koppla ifrån guidekablarna från laddstationen.
  • Ta eventuellt in klipparen.

Märk upp ändarna på begränsningsslingan och guidekablarna så att de ansluts till rätt stift igen när åskan passerat.