Robotens visar "Ingen slingsignal"

Om er automower visar meddelandet "Ingen slingsignal" så beror det oftast på att man har ett brott på begränsningskabeln. Se instruktionerna under: Hur man hittar avbrottet"

Kabelbrott.

Om ni fått brott på begränsningskabeln (den som går runt hela tomten) så meddelar roboten "Ingen slingsignal" och dioden i laddstationen blinkar.
Om dioden är släckt så finns det ingen ström fram till laddstationen. Det kan i sin tur bero på att man inte har någon spänning i uttaget som transformatorn är kopplad till eller att transformatorn eller lågspänningskabeln är trasig. Kontrollera dessa delar om ni inte har något lyse i ladsstationen.

Inget eller blinkande ljus i laddstationen:

Inget ljus i laddstationen:
Om man inte ser något ljus alls i laddstationen så kan det bero på flera orsaker.

Hur man hittar avbrottet. - Låna eller hyr kabelbrottsökare, anlita Westcom för att åtgärda.

Om ni fått brott på begränsningskabeln (den som går runt hela tomten) så meddelar roboten "Ingen slingsignal" och dioden i laddstationen blinkar.
Om dioden är släckt så finns det ingen ström fram till laddstationen. Det kan i sin tur bero på att man inte har någon spänning i uttaget som transformatorn är kopplad till eller att transformatorn eller lågspänningskabeln är trasig. Kontrollera dessa delar om ni inte har något lyse i ladsstationen.

Hur man skarvar kabeln

Skarva ihop kabeln. OBS om kabeln har gått av så måste man oftast skarva i en kabelbit
på 2-3 dm och använda 2 skarvar. Säkra skarven med märlor.

Roboten vill inte gå in i laddstationen.

Om roboten har svårt att hitta tillbaks till laddstationen kan det bero på att guidekabl är av. Det finns inget som indikerar att en guidekabel är av så man måste göra enligt följande för att kontrollera det:
Öppna upp kåpan så att man kommer åt kabelanslutningarna på laddstationen.

Roboten låter illa när den klipper.

Om ni tycker att roboten låter illa eller i alla fall mer än vanligt då den klipper så är det oftast lagren till knivdisken som behöver bytas.
Det jobbet gör vi snabbt på verkstaden och det kostar inte heller mycket.