Roboten klipper väldigt kort tid och laddar ofta.

Om ni tycker att er automower har börjat klippa allt kortare perioder för att sen gå in och ladda så är det troligen batteriet / batterierna som blivit sämre.
Efter vintern kan batterierna vara i lite dålig kondition och vi har märkt att det kan ta några dagar - en vecka innan de fått full kapacietet.
Naturligtvis blir det efter ett tag dags att byta ut batterierna men det tar normalt några år (5-7 år är normalt)
Vi brukar säga att då roboten bara klipper 15 minuter / pass så är det hög tid att byta batterier.

Eftersom man måste öppna upp hela roboten för att byta batterier så reommenderar vi att ni lämnar in den för batteribyte. Vi kan då se till att tätningslister byts ut och att vi kan rengöra och täta på rätt sällen.

Roboten låter illa när den klipper.

Om ni tycker att roboten låter illa eller i alla fall mer än vanligt då den klipper så är det oftast lagren till knivdisken som behöver bytas.
Det jobbet gör vi snabbt på verkstaden och det kostar inte heller mycket.

Ljudet kan också bero på att någon kniv är skadad. Det händer också att man av misstag monterat 2 knivar som sitter ihop med varandra.  Det är lätt hänt då knivbladen är så tunna och gärna "klistrar ihop"

En skev och skadad friktionsplatta kan också ge missljud. (Det är den blanka aliminiumtallriken ni ser när ni vänder klipparen upp o ner.

Hur man skarvar kabeln

Skarva ihop kabeln. OBS om kabeln har gått av så måste man oftast skarva i en kabelbit
på 2-3 dm och använda 2 skarvar. Säkra skarven med märlor.

 

1) Se till att ledningarna är klippta rakt av, ta INTE bort någon isolering
2) Om ledningen var kopplad tidigare, klipp av ett par millimeter så att man inte klämmer på exakt samma ställe som tidigare.
3) Stoppa in alla ledningarna i kopplingen så att de NÅR MOTSATTA SIDAN - det går att se genom den genomskinliga delen av kopplingen.
4) Använd en rejäl tång (typ polygrip är bäst och KLÄM IHOP KONTAKTEN HELA VÄGEN NER. Ovandelen ska vara i nivå med kanterna på underdelen.Återanvänd inte kopplingen, fyllningen av vaselin blir förbrukad när du klämmer ihop den och nästa användning kanske inte blir helt tät (kan fungera, men inte lika säkert). Dra inte i ledningarna efteråt.

Om ni är osäkra så finns det ett antal Youtube filmer att hitta på nätet.

Hur man hittar avbrottet. - Låna eller hyr kabelbrottsökare, anlita Westcom för att åtgärda.

Om ni fått brott på begränsningskabeln (den som går runt hela tomten) så meddelar roboten "Ingen slingsignal" och dioden i laddstationen blinkar.
Om dioden är släckt så finns det ingen ström fram till laddstationen. Det kan i sin tur bero på att man inte har någon spänning i uttaget som transformatorn är kopplad till eller att transformatorn eller lågspänningskabeln är trasig. Kontrollera dessa delar om ni inte har något lyse i ladsstationen.

Om dioden blinkar så börja med att kontrollera att kabelanslutningarna till begränsningskabeln är bra. Efter något år så kan snabbkontakten ha av kabeln, då klipper man bara bort 5-10 mm av kabeländan och monterar tillbaks snabbkontakten igen. Kontrollera även kontakten /kontakterna till guidekabel.

Om det fortfarande blinkar så kan man testa vilken del av tomten som det är avbrott i. Byt då plats på guidekabl och ena kontakten till begränsningskabeln. Får ni då grönt fast sken så är den delen av installationen hel. Om det fortfarande blinkar - testa med andra änden på begränsningskabeln.

På ovanstående sätt testar man också om guidekabeln är hel. Det finns nämligen inget som indikerar att det är avbrott på guidekablarna. Roboten klipper ändå och man har fast sken i laddstationen.

För säkerhets skull kan man nu också testa att kretskortet i laddstationen är helt. Ta en kort kabelbit och sätt den mellan kabelanslutningarna för begränsningskabelel (A-märkta på laddstationen)
Om det blinkar trots att man gjort den korta slingan så är det mest troligen ett trasigt kretskort.

Om ni nu konstaterat kabelbrott så har ni tre bra alternativ:

1) Låna ett enkelt instrument gratis av oss för att söka signal i kabeln. Denna metod kräver att man kommer åt kabeln med instrumentet. 0 kr.

2) Hyr en kabelbrottsökarutrustning av oss. Mycket enklare att hitta felet om man är noggrann. 350 kr.

3) Anlita oss för att laga kabelbrottet. Enkelt, lite mer kostsamt och det är ofta en skaplig kölista.... 950 kr.

Skydda din automower mot åska!

Skydda din automower mot åska!

Det som gör robotgräsklipparna extra känsliga för åska är att till laddstationen är en stor slinga ansluten och i denna kan det skapas en stor ström om åskan slår ner i närheten. Då slår den sönder elektroniken i laddstationen och även robotgräsklippare får stora skador om den stod på laddning.

Sök